برچسب زده شده: «المحمدیه» پاکسازی

شهرک «المحمدیه» در غرب الرمادی پاکسازی شد

شهرک «المحمدیه» در غرب الرمادی پاکسازی شد

ارتش عراق و نیروهای مردمی شهرک المحمدیه واقع در غرب الرمادی مرکز استان الانبار را از تصرف داعش آزاد کردند. کیمیا دانلود ساخت بنر