برچسب زده شده: «الکسیس» آشنا

با «الکسیس» بیشتر آشنا شوید

با «الکسیس» بیشتر آشنا شوید

یک مهندس سیاست‌مدار چپ‌گرا که ظاهرا خدا را قبول ندارد؛ این توصیف مناسبی برای «الکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر فعلی یونان است که چند روزی است در تهران به سر می‌برد. کیمیا دانلود مرجع توریسم