برچسب زده شده: الگوی قم

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم جلسه فعالان و کارشناسان مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی امشب، یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۹۵ بعد از نماز مغرب و عشاء...