برچسب زده شده: امام چه

امام خمینی(ره) درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گوید؟

امام خمینی(ره) درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گوید؟

امام خمینی(ره) درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گوید؟ رهبر کبیر انقلاب معتقد بود: کودتای ۲۸ مرداد به خاطر غفلت بزرگ رجال سیاسى، علما و سایر اقشار مملکت اتفاق افتاد. امام خمینی(ره) درباره واقعه...