برچسب زده شده: امتحانات

دانشجویان درس‌خوانی که در ماراتن امتحانات جا می‌مانند/ ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!

دانشجویان درس‌خوانی که در ماراتن امتحانات جا می‌مانند/ ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!

دانشجویان درس‌خوانی که در ماراتن امتحانات جا می‌مانند/ ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!فعال دانشجوی دانشگاه شهرکرد گفت: ما دوستانی داشته‌ایم که بسیار درسخوان بوده‌اند؛ اما، چون نمی‌دانستند که...

تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس

تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس

تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان تهران تغییر کرد. تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس (image) سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران...