برچسب زده شده: امتیازات بِکند

طعم امتیازات فراوان برجام زیر دندان غربی‌ها گیر کرده!/ طرف مقابل بداند باید دندان برجام‌های دیگر را بِکند

طعم امتیازات فراوان برجام زیر دندان غربی‌ها گیر کرده!/ طرف مقابل بداند باید دندان برجام‌های دیگر را بِکند

طعم امتیازات فراوان برجام زیر دندان غربی‌ها گیر کرده!/ طرف مقابل بداند باید دندان برجام‌های دیگر را بِکندعضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: باید به طرف غربی بفهمانیم که دندان برجام‌های دیگر را...