برچسب زده شده: «امنیت سند

لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰

لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰

لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر «برابری جنسیتی و توانمندسازی...