برچسب زده شده: امور شد

امور دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی الکترونیکی شد

امور دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی الکترونیکی شد

امور دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی الکترونیکی شدمدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از الکترونیکی شدن فرایند امور دانشجویی در نیمسال دوم سال ۹۶ و ۹۷ خبر داد. امور دانشجویی علوم پزشکی خراسان...

مدیر امور اداری و پشتیبانی  دانشگاه ایلام تعیین شد

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد خورانی به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام منصوب شد. مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد (image) خورانی به عنوان...

سرپرست تمشیت امور مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان کرمانشاه منصوب شد

سرپرست تمشیت امور مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان کرمانشاه منصوب شد

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی طی حکمی جلیل بالایی  به عنوان سرپرست تمشیت امور مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان کرمانشاه منصوب شد. دانلود آهنگ جدید خرم خبر