برچسب زده شده: امور منصوب

سرپرست تمشیت امور مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان کرمانشاه منصوب شد

سرپرست تمشیت امور مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان کرمانشاه منصوب شد

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی طی حکمی جلیل بالایی  به عنوان سرپرست تمشیت امور مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان کرمانشاه منصوب شد. دانلود آهنگ جدید خرم خبر