برچسب زده شده: امور کند

وزیر امور خارجه انگلستان فردا به ایران سفر می کند

وزیر امور خارجه انگلستان فردا به ایران سفر می کند

وزیر امور خارجه انگلستان فردا به ایران سفر می کند وزیر امور خارجه انگلستان فردا به ایران سفر می کند وزیر امور خارجه انگلستان فردا به ایران سفر می کند

وزارت امور خارجه، ویزای ۳۰ روزه برای ۱۸۰ کشور جهان صادر می کند

وزارت امور خارجه، ویزای ۳۰ روزه برای ۱۸۰ کشور جهان صادر می کند

معاون وزیر امور خارجه گفت: مرکز نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌ها بویژه در فرودگاه‌ها، ویزای ۳۰ روزه برای ۱۸۰ کشور جهان صادر می‌کند. کیمیا دانلود نخبگان