برچسب زده شده: «امید‌های معرفی

«امید‌های ادبیات معاصر» معرفی می‌شوند

«امید‌های ادبیات معاصر» معرفی می‌شوند

هیات امنای جایزه ادبی «چهل» با هدف تشویق نویسندگان به نوشتن با عنوان «امید‌های ادبیات معاصر » به پنج نویسنده جایزه اهدا می‌کند. شهر خبر مد روز