برچسب زده شده: امیریان سید

ناگفته‌های داوود امیریان از سانسورهای جنگ/ حالا همه حاجی و سید شده‌اند!

ناگفته‌های داوود امیریان از سانسورهای جنگ/ حالا همه حاجی و سید شده‌اند!

ناگفته‌های داوود امیریان از سانسورهای جنگ/ حالا همه حاجی و سید شده‌اند!در جنگ، زندگی جریان داشت و چقدر به ما خوش می‌گذشت. یک‌بار برای چند تا نوجوان شرح زندگی خودمان را در آن روزها...