برچسب زده شده: انتظارات نومید

انتظارات مردم را برآورده نکنیم عبور از فراکسیون امید حتمی است/ نباید کاری کرد که مثل خاتمی از ما نومید شوند

انتظارات مردم را برآورده نکنیم عبور از فراکسیون امید حتمی است/ نباید کاری کرد که مثل خاتمی از ما نومید شوند

انتظارات مردم را برآورده نکنیم عبور از فراکسیون امید حتمی است/ نباید کاری کرد که مثل خاتمی از ما نومید شوندعضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: ظاهرا هیئت رئیسه فراکسیون امید تصمیم گرفته فعلاً...