برچسب زده شده: انسانی

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده استمعاون امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: با گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز در نظام آموزشی کشورمان...

وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند

وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند

وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند

افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس

افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس

افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس

زنان حقوقدان، حقوق انسانی را میان دختران ترویج دهند

زنان حقوقدان، حقوق انسانی را میان دختران ترویج دهند

زنان حقوقدان، حقوق انسانی را میان دختران ترویج دهندوزیر دادگستری گفت: امروز حقیقت انسانی در شخصیت زنان و مادران کشورمان متجلی می‌شود. زنان حقوقدان، حقوق انسانی را میان دختران ترویج دهند وزیر دادگستری گفت:...

عملیات احداث ساختمان آموزشی پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد آغاز شد

عملیات احداث ساختمان آموزشی پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد آغاز شد

عملیات احداث ساختمان آموزشی پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد با حضور رئیس دانشگاه یزد آغاز شد. دانلود سریال قدیر نیوز