برچسب زده شده: «انعکاس» منتشر

برنامه «انعکاس» آخرین رویدادهای قرآنی را منتشر می‌کند

برنامه «انعکاس» آخرین رویدادهای قرآنی را منتشر می‌کند

برنامه «انعکاس» آخرین رویدادهای قرآنی را منتشر می‌کندآخرین اخبار رویدادهای قرآنی و معارفی هرروز در دو نوبت از برنامه «انعکاس» شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم علاقه‌مندان می‌شود. برنامه «انعکاس» آخرین رویدادهای قرآنی را...