برچسب زده شده: انگشتی فیلم

شنای دو انگشتی تکاور ارتش+ فیلم

شنای دو انگشتی تکاور ارتش+ فیلم

شنای دو انگشتی تکاور ارتش+ فیلمتکاور نیروی زمینی ارتش که با آمادگی رزمی و جسمانی بالا میتواند روی دو انگشت دستانش شنا رفته و رکورد شنای تک دست و روی دوانگشت را بزند. شنای...