برچسب زده شده: اولین آیت‌الله

اولین اظهارات تند آیت‌الله مصباح پس از انتخابات

اولین اظهارات تند آیت‌الله مصباح پس از انتخابات

مدیر موسسه پژوهشی امام خمینی با حضور در دفتر سعید جلیلی اظهار کرد: طرف حاضر می‌شود ارزش 80 میلیون اهل کشور خودش را تسلیم دشمن کند، برای اینکه چند روز بیشتر روی این صندلی...