برچسب زده شده: «اِف می‌دهد

معاون «اِف بی آی» از مقام خود استعفا می‌دهد

معاون «اِف بی آی» از مقام خود استعفا می‌دهد

معاون «اِف بی آی» از مقام خود استعفا می‌دهدمعاون «اداره پلیس فدرال آمریکا» (اِف بی آی) در اقدامی غافلگیرانه اعلام کرد که روز دوشنبه از سمت خود استعفا می دهد. معاون «اِف بی آی»...