برچسب زده شده: اگر استقبال

اگر اعلام برائت صادقانه باشد استقبال می‌کنیم

اگر اعلام برائت صادقانه باشد استقبال می‌کنیم

اگر اعلام برائت صادقانه باشد استقبال می‌کنیماگر کسی واقعا نسبت به یک حادثه تلخ و یک ظلمی که در حق نظام شده، تاکنون مقاومت کرده، اما اکنون برگردد و اعلام برائت کند و بپذیرد...