برچسب زده شده: «ایدا» نقد

واکنش آکادمی فیلم اروپا به نقد علیه نگاه یهودی در فیلم «ایدا»

واکنش آکادمی فیلم اروپا به نقد علیه نگاه یهودی در فیلم «ایدا»

آکادمی فیلم اروپا که مثل آکادمی علوم و هنرهای فیلمسازی آمریکا، «ایدا» ساخته پاول پاولیکوفسکی را جایزه باران کرد، از انتقاد تلویزیون لهستان به آن ناراحت شد. دانلود ها پلاس مجله اینترنتی