برچسب زده شده: ایران است

ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی کرده است

ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی کرده است

ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی کرده استوزارت دفاع آمریکا از عملیاتی کردن سامانه‌ های پدافند دفاع موشکی «اِس ۳۰۰» در ایران خبر داد. ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی...

ایران جزئی از این منطقه وسیع است و باید با آن گفت‌وگو کرد

ایران جزئی از این منطقه وسیع است و باید با آن گفت‌وگو کرد

ایران جزئی از این منطقه وسیع است و باید با آن گفت‌وگو کردوزیر خارجه قطر با اشاره به وجود برخی اختلافات با ایران تأکید کرد که این اختلافات تنها از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های...

نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده است

نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده است

نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده استنخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی علیه کشورمان مدعی شد که ایران با فاصله زیادی خطرناک‌ترین نیرو در منطقه است. نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده است نخست‌وزیر رژیم...

برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است

برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است

برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده...

تبدیل میز ایران در سازمان CIA به مرکز نشان دهنده عمق خصومت آمریکا با ملت ایران است

تبدیل میز ایران در سازمان CIA به مرکز نشان دهنده عمق خصومت آمریکا با ملت ایران است

تبدیل میز ایران در سازمان CIA به مرکز نشان دهنده عمق خصومت آمریکا با ملت ایران استوزیر دفاع راهبرد دشمن در اجرای نقش ها و توطئه های شوم خود را بر محور تحریم ها،...

تعمیق روابط ایران و هند به نفع ثبات منطقه است

تعمیق روابط ایران و هند به نفع ثبات منطقه است

تعمیق روابط ایران و هند به نفع ثبات منطقه استرئیس جمهور در فرودگاه دهلی نو و در گفت: وگویی با خبرنگاران گفت که گسترش و تعمیق روابط ایران و هند به عنوان دو کشور...

ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است

ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است

ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده استنماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و نیز اعزام...

قرار گرفتن ایران در برترین جایگاه‌های جهانی به برکت انقلاب اسلامی است

قرار گرفتن ایران در برترین جایگاه‌های جهانی به برکت انقلاب اسلامی است

قرار گرفتن ایران در برترین جایگاه‌های جهانی به برکت انقلاب اسلامی استمسئول بسیج دانشجویی استان مرکزی گفت: قرار گرفتن ایران در برترین جایگاه‌های جهانی و امنیت بی‌نظیر در جزیره‌ای از بی‌ثباتی به برکت انقلاب...

ملت بزرگ ایران شایسته قدرشناسی بیشتر هستند/ بقای نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مقاومت این ملت بزرگ است

ملت بزرگ ایران شایسته قدرشناسی بیشتر هستند/ بقای نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مقاومت این ملت بزرگ است

ملت بزرگ ایران شایسته قدرشناسی بیشتر هستند/ بقای نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مقاومت این ملت بزرگ استجامعه اسلامی مهندسین در بیانیه‌ خود آورده است: شایسته است به مسئولین یادآور شویم که اگر مشکلات...

ظریف: ایران امن‌ترین کشور منطقه است

ظریف: ایران امن‌ترین کشور منطقه است

ظریف: ایران امن‌ترین کشور منطقه است ظریف: ایران امن‌ترین کشور منطقه است ظریف: ایران امن‌ترین کشور منطقه است