برچسب زده شده: «ایران منصوب

مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب شد

مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب شد

مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب شد احمد شهریاری معاون مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی در حکمی اردشیر زابلی زاده را به سمت مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب کرد. مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب...