برچسب زده شده: «ایران ندارد

وزیر ارتباطات:همایش «ایران کانکت» تحمیل هزینه ای برای ایران ندارد

وزیر ارتباطات:همایش «ایران کانکت» تحمیل هزینه ای برای ایران ندارد

وزیر ارتباطات:همایش «ایران کانکت» تحمیل هزینه ای برای ایران ندارد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مخالفان دولت با دست آویز قرار دادن برگزاری همایش ایران کانکت به دنبال تخریب دستاوردهای دولت هستند....