برچسب زده شده: اینکه

ظریف: یک دقیقه هم به اینکه چند درصد فلسطینیان شیعه هستند، فکر نمی‌کنم

ظریف: یک دقیقه هم به اینکه چند درصد فلسطینیان شیعه هستند، فکر نمی‌کنم

ظریف: یک دقیقه هم به اینکه چند درصد فلسطینیان شیعه هستند، فکر نمی‌کنموزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی ضمن تأکید بر اینکه انقلاب ۵۷ در واقع خواست مردم برای احقاق...

AFC باید به عربستان فشار بیاورد/ پذیرفتن اینکه ایران امن نیست، غیرقابل بخشش است

AFC باید به عربستان فشار بیاورد/ پذیرفتن اینکه ایران امن نیست، غیرقابل بخشش است

رئیس سازمان لیگ برتر گفت: AFC به عربستان برای حضور در ایران فشار بیاورد به این دلیل که ناامنی باید مصداق داشته باشد. علم و فناوری تکنولوژی جدید