برچسب زده شده: این ببینید

این فرمانده ۱۸ ساله نبرد سوریه را ببینید

این فرمانده ۱۸ ساله نبرد سوریه را ببینید

این فرمانده ۱۸ ساله نبرد سوریه را ببینید حرف که می زند، انگار عاقله مردی ٥٠ ساله است که سالها در نبرد زندگی کرده و آبدیده شده است. در تاریکی مطلق، سرتاسر خط را...

این مشکل سینمای ایران را ببینید

این مشکل سینمای ایران را ببینید

خبرگزاری دانشجویان ایران گوشی عرفان دینی