برچسب زده شده: باخت/

قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های کشتی فرنگی تکمیل شد

قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های کشتی فرنگی تکمیل شد

قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های کشتی فرنگی تکمیل شد فرنگی‌کار وزن ۹۸ کیلوگرم کاروان کشتی ایران در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو دومین مصاف خود را با شکست پشت سرگذاشت. قاسم رضایی هم باخت/ ناکامی‌های...