برچسب زده شده: بارشی

سامانه بارشی جدید در راه ایران

سامانه بارشی جدید در راه ایران

سامانه بارشی جدید در راه ایرانمدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی از سمت جنوب غرب به کشور و ابرناکی و رگبار باران در بخش‌هایی از خوزستان و سواحل...

ادامه فعالیت سامانه بارشی درغرب کشور

ادامه فعالیت سامانه بارشی درغرب کشور

ادامه فعالیت سامانه بارشی درغرب کشورمدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه فعالیت سامانه بارشی فعلی در روز دوشنبه در مناطق غربی و همچنین حرکت آن به سوی شرق کشور در...

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبهمدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از سمت شمالغرب و غرب کشور از روز شنبه خبر داد . ورود سامانه بارشی به کشور...