برچسب زده شده: بازنشستگان است

حقوق بازنشستگان 1 روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

حقوق بازنشستگان 1 روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

مشاورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با 40 و یا 50 روز تأخیر به هیچ وجه صحت ندارد، اظهار کرد: در راستای طرح پرداخت متمرکز حقوق و...

حقوق بازنشستگان یک روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

حقوق بازنشستگان یک روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

مشاورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با 40 و یا 50 روز تأخیر به هیچ وجه صحت ندارد، اظهار کرد: در راستای طرح پرداخت متمرکز حقوق و...

سازوکار بکارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشخص است

سازوکار بکارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشخص است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را با تغییر عنوان مبنی بر طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب و مصوب کردند. دانلود فیلم مدرسه