برچسب زده شده: بازنشستگان نشده

حقوق بازنشستگان 1 روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

حقوق بازنشستگان 1 روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

مشاورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با 40 و یا 50 روز تأخیر به هیچ وجه صحت ندارد، اظهار کرد: در راستای طرح پرداخت متمرکز حقوق و...

حقوق بازنشستگان یک روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

حقوق بازنشستگان یک روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

مشاورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با 40 و یا 50 روز تأخیر به هیچ وجه صحت ندارد، اظهار کرد: در راستای طرح پرداخت متمرکز حقوق و...