برچسب زده شده: بازگشته

وضعیت زنان بازگشته از یک کمپ جنجالی

وضعیت زنان بازگشته از یک کمپ جنجالی

وضعیت زنان بازگشته از یک کمپ جنجالیخبری که آمد کوتاه بود و تکان‌دهنده؛ وضعیت کمپ شفق خوب نیست. زنانی که بعد از گذراندن دوران سه تا پنج‌ماهه از شفق آزاد شده بودند در پی...