برچسب زده شده: «بازی با

جزئیات «بازی مرگ» پسر ۱۴ ساله با ملیکا

جزئیات «بازی مرگ» پسر ۱۴ ساله با ملیکا

جزئیات «بازی مرگ» پسر ۱۴ ساله با ملیکاتازه‌ترین یافته‌های کارآگاهان پلیس در پرونده قتل ملیکا، دختر ۸ ساله هفتکلی نشان می‌دهد متهم به قتل ‌ که پسری ۱۴ ساله است به بهانه بازی او...