برچسب زده شده: باز کرد

ترامپ باز هم در عدم محبوبیت رکورد جابجا کرد

ترامپ باز هم در عدم محبوبیت رکورد جابجا کرد

ترامپ باز هم در عدم محبوبیت رکورد جابجا کردنتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ به پایین‌ترین سطح از زمان ورود به کاخ سفید رسیده است. ترامپ باز هم در عدم...

روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد

روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد

روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد وزارت دفاع آمریکا از آزمایش موفق سامانه موشکی ضد ماهواره روسیه خبر داد. روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد (image) وزارت دفاع آمریکا از آزمایش موفق...