برچسب زده شده: باشند

به مردم قول می‌دهم مردم شاهد رشد مداوم اقتصادی باشند/ گرانی ارز دلایل تبلیغاتی و روانی دارد

به مردم قول می‌دهم مردم شاهد رشد مداوم اقتصادی باشند/ گرانی ارز دلایل تبلیغاتی و روانی دارد

به مردم قول می‌دهم مردم شاهد رشد مداوم اقتصادی باشند/ گرانی ارز دلایل تبلیغاتی و روانی داردرئیس جمهوری گفت: مردم از اصل آزادی و حاکمیت ملی و مبارزه با استبداد و استعمار و ایستادگی...

دشمنان نظام و انقلاب مواظب باشند که پای خود را از گلیم‌شان دراز نکنند

دشمنان نظام و انقلاب مواظب باشند که پای خود را از گلیم‌شان دراز نکنند

دشمنان نظام و انقلاب مواظب باشند که پای خود را از گلیم‌شان دراز نکنندسردار قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس با تاکید بر اینکه دشمنان نظام و انقلاب مواظب باشند که پای خود را از...