برچسب زده شده: باطل‌السحر بود

۹ دی باطل‌السحر هنجارشکنی زیاده‌خواهان بود

۹ دی باطل‌السحر هنجارشکنی زیاده‌خواهان بود

۹ دی باطل‌السحر هنجارشکنی زیاده‌خواهان بودسخنگویی شورای نگهبان گفت: ۹ دی حماسه‌ای بود که مردم بدون کمک حکومت خلق کردند و پاسخی به نادیده گرفتن حقوق مردم و هنجارشکنی زیاده‌خواهان بود. ۹ دی باطل‌السحر...