برچسب زده شده: بافت است

۵۰ درصد بافت منطقه ۹ فرسوده است

۵۰ درصد بافت منطقه ۹ فرسوده است

۵۰ درصد بافت منطقه ۹ فرسوده استشهردار منطقه ۹ تهران گفت: در شهرداری منطقه ۹ تهران تعداد ۲۱ هزار پارسل مسکونی وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۱ هزار پارسل یعنی نزدیک ۵۰...