برچسب زده شده: بالمختار شد!

مختار بالمختار دوباره کشته شد!

مختار بالمختار دوباره کشته شد!

مختار بالمختار دوباره کشته شد! یک سال پس از آنکه القاعده اعلام کرد، مختار بالمختار کشته شده است، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که احتمالا او کشته شده است. مختار بالمختار دوباره کشته شد!...