برچسب زده شده: باموضوع برگزار

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شودکرسی آزاداندیشی باموضوع، منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی با حضور علیرضا مقصودی 30 بهمن در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود. کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا...