برچسب زده شده: «بان کند

حماس: «بان کی مون» به وظیفه خود در قبال «محد القیق» عمل کند

حماس: «بان کی مون» به وظیفه خود در قبال «محد القیق» عمل کند

جنبش حماس از جامعه جهانی و شخص دبیرکل سازمان ملل خواست تا به وظیفه خود در قبال روزنامه‌نگار محبوس در زندان اسرائیل عمل کنند. اسکای نیوز باران فیلم