برچسب زده شده: باید باشد.

افشانی: انتخابات باید عامل انسجام ملی و اتحاد بیشتر باشد

افشانی: انتخابات باید عامل انسجام ملی و اتحاد بیشتر باشد

استاندار فارس تاکید کرد که انتخابات باید عاملی برای انسجام بیشتر در عرصه ملی، استحکام اتحاد در استان فارس و ایجاد یکپارچکی بین ملت و مسئولان باشد. تکنولوژی جدید ساخت بنر

برنامه‌های ما باید در راستای رفع نیازهای کشور باشد.

برنامه‌های ما باید در راستای رفع نیازهای کشور باشد.

رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران گفت: برنامه‌ها و تصمیمات ما باید در راستای رفع نیازهای کشور باشد. برای اجرایی شدن این برنامه‌های باید زیرساخت‌ها لازم را فراهم کنیم و تولید علم...