برچسب زده شده:  باید ترویج ثروت

 باید ترویج فرهنگ کارآفرینی و تولید ثروت در دستور کار قرار گیرد

 باید ترویج فرهنگ کارآفرینی و تولید ثروت در دستور کار قرار گیرد

 باید ترویج فرهنگ کارآفرینی و تولید ثروت در دستور کار قرار گیرد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی اظهارداشت: با فرهنگ حاکم بر فضای اقتصادی کشور امکان اصلاحات بنیادی در الگوی مصرف مردم و رواج...