برچسب زده شده: باید داشته

تشکل‎ها باید نگاه جبهه‌ای و شبکه‌ای داشته باشند

تشکل‎ها باید نگاه جبهه‌ای و شبکه‌ای داشته باشند

تشکل‎ها باید نگاه جبهه‌ای و شبکه‌ای داشته باشندفعال فرهنگی گفت: نگاه جبهه‌ای و شبکه‌ای داشته باشید، امروز انبار مهمات فرهنگی ما کامل است، باید به‌موقع و به نحو احسن از آن استفاده کرد. تشکل‎ها...

دونالد ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد

دونالد ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد

دونالد ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد دونالد ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد دونالد ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد دانلود تلگرام

کلینون: ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد

کلینون: ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد

کلینون: ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد کلینون: ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد کلینون: ترامپ باید شانس رهبری کشور را داشته باشد دانلود بیتالک

تمامی مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشند

تمامی مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشند

تمامی مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشندیک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 با تاکید بر لزوم توجه ویژه مجلس فعلی و مجلس دهم به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت که علاوه بر...