برچسب زده شده: باید سیستان

باید با توجهی خاص به سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد

باید با توجهی خاص به سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد

باید با توجهی خاص به سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد رئیس مجلس گفت: باتوجه به بررسی بودجه و برنامه پنج ساله ششم در مجلس، باید با توجهی خاص نسبت به توسعه استان سیستان...