برچسب زده شده: «با جهان

اعضای دولت با همان نشاط روز اول در حال فعالیت هستند/ برجام قطعا به نفع کشور، منطقه و جهان است

اعضای دولت با همان نشاط روز اول در حال فعالیت هستند/ برجام قطعا به نفع کشور، منطقه و جهان است

اعضای دولت با همان نشاط روز اول در حال فعالیت هستند/ برجام قطعا به نفع کشور، منطقه و جهان است اعضای دولت با همان نشاط روز اول در حال فعالیت هستند/ برجام قطعا به...

«با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید»

«با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید»

«با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید»ابر ماراتن کویری جهان با شعار «با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید» نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال در دشت لوت برگزار می‌شود. «با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی...