برچسب زده شده: با ظریف

دیدار پرباری با ظریف داشتم

دیدار پرباری با ظریف داشتم

دیدار پرباری با ظریف داشتموزیر خارجه ترکیه که در تهران به سر می‌برد، اعلام کرد: جلسه پرباری با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران داشتم. دیدار پرباری با ظریف داشتم وزیر خارجه ترکیه که در...