برچسب زده شده: با پادووانی

گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانی

گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانی

گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانیآخرین تمرین تیم استقلال قبل از دیدار با استقلال خوزستان در کمپ حجازی برگزار شد. گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانی...