برچسب زده شده: «با گرم‌ترین

«با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید»

«با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید»

«با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید»ابر ماراتن کویری جهان با شعار «با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید» نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال در دشت لوت برگزار می‌شود. «با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی...