برچسب زده شده: بحرانِ خانه

بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به میخانه حلال!

بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به میخانه حلال!

بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به میخانه حلال!نشریات دانشجویی در هفته گذشته تیتر‌ها و سرمقاله‌‍‌های خود را به مهمترین مسائل روز کشور اختصاص دادند. بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به...