برچسب زده شده: بدترین صدای

بدترین خرید پرسپولیس که صدای هواداران را هم درآورد

بدترین خرید پرسپولیس که صدای هواداران را هم درآورد

بدترین خرید پرسپولیس که صدای هواداران را هم درآورد دفاع راست پرسپولیس در بازی نفت نه تنها آن سمت را تبدیل به اتوبان کرد بلکه در گل دوم حریف، با یک اشتباه بچه گانه...