برچسب زده شده: بدتر بود

پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو ناامیدی‌های بزرگ سال بود

پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو ناامیدی‌های بزرگ سال بود

پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو ناامیدی‌های بزرگ سال بودسخنگوی کاخ کرملین تشدید تنش‌ها بین روسیه و آمریکا را جزو اتفاقات ناامید کننده سال ۲۰۱۷ دانست. پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو...