برچسب زده شده: «برجام» اروپا

نشست مشترک آمریکا- اتحادیه اروپا در برلین با محوریت «برجام»

نشست مشترک آمریکا- اتحادیه اروپا در برلین با محوریت «برجام»

نشست مشترک آمریکا- اتحادیه اروپا در برلین با محوریت «برجام»مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای نشستی مشترک در برلین در ماه مارس هستند که محور آن، بحث و گفتگو پیرامون...